ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 10 Μαρτίου 2016, 11.00π.μ. Θέμα προς συζήτηση: Ο Περί Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015 (θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης) Εκπρόσωποι ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης, Σταύρος Λεπτός Έγινε άρθρο κατ’ άθρο συζήτηση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, ώρα 9.00πμ Θέμα: Περί εταιρειών Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού 7 Μαρτίου 2016, ώρα 9.00 πμ. Θέμα: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ο Περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2015. Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2011....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ώρα 12.40μμ Θέμα: 5. α. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων αντιμετώπισης τους. β.  Εξέταση της διαδικασίας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Πέμπτη 10 Μαρτίου, ώρα 11.00 πμ. Θέμα: Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τρία Νομοσχέδια – Άρθρον κατ’ Άρθρο συζήτηση Εκπρόσωποι ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης, Σταύρος Λεπτός
1 35 36 37