ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

19 Νοεμβρίου, 2020

Επιβολή Δασμών για προϊόντα από Η.Π.Α.

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την επιβολή πρόσθετων δασμών για εισαγωγή στην Ε.Ε. συγκεκριμένων προϊόντων καταγωγής Η.Π.Α. Οι κωδικοί των προϊόντων συνδυασμένης ονοματολογίας TARIC που εμπίπτουν στους πρόσθετους δασμούς αναφέρονται στο επισυναπτόμενο. Ο...

Εγκύκλιος Αρ. 304: Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

Εγκύκλιος Αρ. 304 Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία   Αναφορικά με το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για άτομα που απουσιάζουν από την εργασία τους είτε για λόγους υγείας είτε λόγω των μέτρων...

Εγκύκλιος Αρ. 303: Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Εγκύκλιος Αρ. 303 Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων   Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 18η Νοεμβρίου, την ακόλουθη...

Εγκύκλιος Αρ. 302: Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Εγκύκλιος Αρ. 302 Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων   Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 18η Νοεμβρίου, την ακόλουθη Απόφαση: Ειδικό Σχέδιο Στήριξης...

Εγκύκλιος Αρ. 301: Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Εγκύκλιος Αρ. 301 Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου...

Εγκύκλιος Αρ. 300: Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος Αρ. 300 Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων   Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 18η Νοεμβρίου, την ακόλουθη...

Εγκύκλιος Αρ. 299: Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία

Εγκύκλιος Αρ. 299 Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Τουριστικά Πρακτορεία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.20 π.μ. Θέμα: Το μέλλον των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο – Ενημέρωση απο τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθσησης Επενδύσεων (CIPA) για τις προσπάθειες...

Εγκύκλιος Αρ. 298: Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Εγκύκλιος Αρ. 298 Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων   Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 28η Νοεμβρίου, την ακόλουθη...