ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Hotels4Climate

Ευρωπαϊκό έργο Hotels4Climate για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και η συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία Adelphi συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hotels4Climate, σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ξενοδοχειακού τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επιλογή καλών πρακτικών.
  • ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση προσωπικού ξενοδοχειακού τομέα για θέματα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας.
  • δημιουργία διαδικτυακής βάσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων ξενοδόχων.
  • θεματικές επισκέψεις σε καλές πρακτικές ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Γερμανία, για 10 εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων από την Κύπρο.
  • ευκαιρίες δικτύωσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδιαφερόμενους φορείς και στελέχη ξενοδοχείων.

Το έργο χρηματοδοτείται από Γερμανικά Ταμεία για το Κλίμα (European Climate Initiative (EUKI))