ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ HOTELS4CLIMATE

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ-συντονιστής του έργου), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και η συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία Adelphi συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hotels4Climate, σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσδιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες επιλεγμένων ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων και να τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία (εκπαιδευτικά και οικονομικά) για δράσεις με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ξενοδοχειακού τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιλογή καλών πρακτικών, ευκαιρίες δικτύωσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδιαφερόμενους φορείς και στελέχη ξενοδοχείων, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης προσωπικού ξενοδοχειακού τομέα για θέματα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας, τη δημιουργία βάσης ανταλλαγής πληροφοριών και πλατφόρμας καλών πρακτικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Γερμανικά Ταμεία για το Κλίμα (European Climate Initiative (EUKI))

Γιατί να συμμετέχω στην πρωτοβουλία;

Τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο είναι σημαντικά και πολλαπλά, καθώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προέλθει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και αποβλήτων, γεγονός που συνεπάγεται επίσης μείωση των λειτουργικών εξόδων των ξενοδοχειακών μονάδων. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Με τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία, οι ξενοδοχειακές μονάδες αποδεικνύουν εμπράκτως ότι αναλαμβάνουν ουσιαστική δράση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συνεισφέροντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2030.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρωτοβουλία και για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρκέλλα Παπανικολάου, mpapanicolaou[at]oeb.org.cy, 22665102 (εσωτ. 206).

Σύντομη παρουσίαση του Hotels4Climate