ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 10 Αυγούστου, 2020
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.206 – Τελευταία ευκαιρία υποβολής αίτησης στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 1/7/2020 – 31/7/2020
 2. 10 Αυγούστου, 2020
  Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) για COVID-19
 3. 6 Αυγούστου, 2020
  Αίτημα Λιβάνου για Βοήθεια: Γυαλί και Αλουμίνιο
 4. 6 Αυγούστου, 2020
  Γενικό Λογιστήριο: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής για Έργα του Δημοσίου
 5. 5 Αυγούστου, 2020
  Αλλαγή Διαδικασίας Χαρτοσήμανσης Εγγράφων με Βάση την Αξία της Σύμβασης
 6. 5 Αυγούστου, 2020
  Εγκύκλιος Αριθμός 205: Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) στους χώρους παροχής υγείας
 7. 3 Αυγούστου, 2020
  Εγκύκλιος Αριθμός 204: Διευκρινίσεις για Κύπριους πολίτες και μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία που ταξίδεψαν στην Ελλάδα πριν από τις 2 Αυγούστου
 8. 3 Αυγούστου, 2020
  Εγκύκλιος Αριθμός 203: Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου σε δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων
 9. 3 Αυγούστου, 2020
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 202: Η Ελλάδα κατατάσσεται στην Κατηγορία Β από τις 6 Αυγούστου 2020

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ