ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 23 Σεπτεμβρίου, 2020
  Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019
 2. 21 Σεπτεμβρίου, 2020
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 240: Συμμετοχή Ομίλων Εταιρειών σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020
 3. 21 Σεπτεμβρίου, 2020
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 239: Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19, ημερομηνίας 21/09/2020
 4. 21 Σεπτεμβρίου, 2020
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 238: Ηλεκτρονική διεύθυνση για απορίες σχετικά με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες
 5. 21 Σεπτεμβρίου, 2020
  Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
 6. 21 Σεπτεμβρίου, 2020
  Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Αδήλωτη Εργασία, Συνέπειες, Δράσεις, Στόχοι»
 7. 18 Σεπτεμβρίου, 2020
  Ίδρυση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προμηθευτών Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΕΠΗΜΕΚ)
 8. 18 Σεπτεμβρίου, 2020
  ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 237: Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων
 9. 17 Σεπτεμβρίου, 2020
  ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 236 Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ