ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα : Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιομηχανικών ζωνών. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 1.00 μ.μ. Θέματα: Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.25 π.μ. Θέμα: Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.10 μ.μ. Θέματα: Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητική) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάριος Παπαγεωργίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. 2. Ο περί Εμπορικού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. Θέματα: Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και η ανάγκη λήψης μέτρων για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.50 π.μ. Θέματα: Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν απο τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα...
1 2 3 37