ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.10 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής για την Δέκατη Έκτη Έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1) Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.05 π.μ. Θέματα: Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Σεξισμού κατά των Γυναικών Νόμος του 2020....

Υποεπιτροπή της Κοινοβ. Επιτρ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισης τους, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισης τους Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Θεόδωρος Τζιοβάννη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.10 π.μ. Θέμα: Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για κατασκευή νησίδας στην  οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα : Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.05 π.μ. Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.40 π.μ. Θέματα:  Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ. Θέματα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.40 π.μ. Θέματα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και...
1 2 3 4 5 30