ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμος του 2021....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν απο τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021. Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ((Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. Ο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 10.10 π.μ. Θέμα: Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019.  Ο περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00  π.μ. Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.40 π.μ. Θέμα: Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα:  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17) Νόμος του 2015. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Ο Περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 3. Οι περί Αποβλήτων...
1 2 3 4 5 36