ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάνη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξες) Νόμος του 2018....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 17 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τον...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος  του 2018. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.45 π.μ. Θέμα: Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του 2020. Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης και Παύλος Παραδεισιώτης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1. α) Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.15 π.μ Θέματα: 1. Ο περί του Καθορισμού των Προυποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και...
1 2 3 4 5 27