ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.50 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 2 Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.10 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτική Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις ενέργειες που γίνονται απο το Υπουργείο Άμυνας για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.15 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Επισήμων Στατιστικών Νόμος του 2020. 2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μάριος Παπαγεωργίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: 1.  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάριος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης,  της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων απο το Συνδεόμενα με την...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: 1. O περι Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περι Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1.Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 2.Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Καταργητικοί)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιομηχανικών ζωνών. Εκπρόσωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.40 π.μ. Θέματα: 1. Ο περι Προυπολογισμού του Ταμείοπυ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2021 Νόμος του 2020. 2. Ο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 2. Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.οο μ. Θέματα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυβέρνηση σε σχέση με τη δέσμευση της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί  
1 2 3 4 5 34