ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. 2. Ο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020. 2.α) Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020, 9.10 π.μ. Θέματα: O περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Κυριάκος  Αγγελίδης.  ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πειβάλλοντος, Τετάρτη 27 Μαίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πειβάλλοντος Τετάρτη 27 Μαίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Πέμπτη 21 Μαίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Πέμπτη 21 Μαίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των γυναικών για τη φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων, οι οποίες επιθυμούν...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.50 π.μ. Θέμα: Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαικής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.20 π.μ. Θέματα: Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. Ο περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μαρκέλλα Παπανικολάου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των γυναικών για τη φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων, οι οποίες επιθυμούν...
1 2 3 4 5 28