ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. Προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της πανδημίας (π.χ. γυμναστήρια, εστιατόρια, κέντρα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τον εμβολιαστικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.1ο π.μ. Θέμα: Ο περι Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 8.00 π.μ. Θέμα :  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.05 π.μ. Θέματα: Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020. Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ Θέμα: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ. Θέματα: Ενημέρωση απο τους αρμόδιους φορείς για την πορεία υλοποίησης των έργων της περιοχής Σολέας, τα οποία εντάσσονται στην Εθνική...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.7) Νόμος του 2017. Η ανάγκη...
1 2 3 4 5 33