ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάλογος Επαγγελματικών Συνδέσμων & Άλλων Οργανωμένων Συνόλων

Bιομηχανία

 1. Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου & Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Υαλουργικών Βιομηχανιών (ΠΑ.Σ.Υ.ΒΙ.)
 3. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μωσαϊκών & Μαρμάρων
 4. Σύνδεσμος Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου
 5. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εργοδοτών Τυπογράφων
 6. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Υποδημάτων & Δερματίνων Ειδών
 7. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών – Χημικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΦΑΡΧΗΜ)

 

Κατασκευές    

 1. Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών
 3. Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)
 4. Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ)

 

Υγεία  

 1. Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών (ΟΚΥπΥ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑ.Σ.Ι.Ν)
 3. Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
 4. Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος
 5. Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)
 6. Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
 7. Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
 8. Σύνδεσμος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Κύπρου (ΣΕΡΟΚ)
 9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών Κύπρου
 10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ)
 11. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών – Χημικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΦΑΡΧΗΜ)
 12. Σύνδεσμος Φαρμακευτικής Κάνναβης
 13. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού & Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ)
 14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατ’ Οικον Νοσηλείας (ΠΑΣΕΚΟΝ)
 15. Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών & Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων
 16. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός
 17. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)
 18. Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
 19. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ασθενών Πολλαπλής Σκλύρηνσης
 20. Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

 

Υπηρεσίες

 1. Kυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
 2. Kυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Πλοιοκτητών
 3. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου
 4. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛΚ)
 5. Cyprus Fiduciary Association
 6. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)
 7. Σύνδεσμος Eταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ)
 8. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
 9. Κυπριακός Σύνδεσμος Εκδοτών Διαδικτύου (ΚΟΕΔ)
 10. Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων & Περιοδικών Κύπρου
 11. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αιθουσαρχών Κινηματογράφου
 12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών
 13. Σύνδεσμος Συμβoύλων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ενέργειας
 14. Σύνδεσμος Εξωτερικής Διαφήμισης
 15. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συσκευών Πόσιμου Νερού
 16. Σύνδεσμος Πλυντηρίων Αυτοκινήτων
 17. Kυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.)
 18. Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας
 19. Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus)
 20. Cyprus Payroll Association
 21. Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων
 22. European Mentoring & Coaching Council Cyprus
 23. Ιnternational Management Assistants (IMA)
 24. Σύνδεσμος Επαγγελματιών Φωτογράφων Κύπρου
 25. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ)
 26. Κυπριακός Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (KΣΣE)
 27. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)
 28. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 29. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Κύπρου
 30. Σύνδεσμος Χορού Κύπρου

 

Εστίαση

 1. Σύνδεσμος Επωνύμων Αλυσίδων Εστίασης Κύπρου (ΣΕΠΑΕΚ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ)
 3. Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ)
 4. Παγκύπριος Σύνδεσμος Κέντρων Διασκέδασης

 

Τουρισμός

 1. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
 3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων
 4. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής & Δραστηριοτήτων Κύπρου

 

Εμπόριο          

 1. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ)
 2. Παγκύπριος Εργοδoτικός Σύνδεσμος Συσκευαστών – Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών & Σταφυλών
 3. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσικλεττών
 4. Πυροσβεστικός Εξοπλισμός & Προμηθευτές Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
 5. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προμηθευτών Ηλεκτρολογικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΣΕΠΗΜΕΚ)
 6. Σύνδεσμος Προμηθευτών & Συντηρητών Πυροσβεστικού Εξοπλισμού

 

Ενέργεια & Περιβάλλον

 1. Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ)
 2. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ)
 3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου
 4. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
 5. Σύνδεσμος Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 6. Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου
 7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΕΔΕΑ)
 8. Σύνδεσμος Συμμετεχόντων Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ)
 9. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου
 10. Σύνδεσμος Διαχειριστών Στερών Μη-επικίνδυνων αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΜΕΑ)
 11. Σύνδεσμος Υδρογόνου Κύπρου

 

Παιδεία                       

 1. Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ)
 2. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου
 3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ)
 4. Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ)
 5. Ένωση Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου
 6. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΣΙΕΥΚ)

 

Πρωτογενής Τομέας              

 1. Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου
 2. Σύνδεσμος Ζυθοποιείων Κύπρου
 3. Σύνδεσμος Εμφιάλωσης Πόσιμου Νερού
 4. Δίκτυο Επιστημόνων & Αλιέων Κύπρου
 5. Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων
 6. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκκοπής Εσπεριδοειδών