ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ)

Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ)

Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου ( JPEG Logo final colour)

Σύντομο προφίλ Συνδέσμου:
Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο σύνολο στον τομέα της ιδιωτικής προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης στην Κύπρο που εργάζεται συστηματικά για την συνεχή ενίσχυση των Μελών του για την για την πρόοδο και ανάπτυξη του επαγγέλματος των Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Νηπιαγωγών στην Κύπρο, την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1976 σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, μόλις 2 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Η συνεισφορά των ιδιωτικών νηπιαγωγείων στην προσχολική εκπαίδευση ήταν μεγάλης σημασίας αφού η δημόσια προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτη.

Τα Μέλη του Συνδέσμου έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή εκπαίδευση τους αλλά και στην αξιοποίηση και αναβάθμιση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, διαβλέποντας από την αρχή αυτό που οι σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν με τον πλέον επιστημονικό τρόπο: ότι η προσχολική παιδεία είναι η πιο σημαντική βαθμίδα της εκπαίδευσης για την διαμόρφωση και ανάπτυξη του χαρακτήρα, της προσωπικότητας και των βασικών δεξιοτήτων των μελλοντικών πολιτών της κάθε κοινωνίας.

Η ίδρυση του Συνδέσμου έγινε με την στήριξη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στην οποία ο Σύνδεσμος εγγράφηκε ως Μέλος από τον αρχή, για την αξιοποίηση διαφόρων υπηρεσιών της ΟΕΒ, ειδικά σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής. Η μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία του Συνδέσμου με την ΟΕΒ επιστεγάστηκε με την απόφαση για συμμετοχή εκπροσώπου του Συνδέσμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ.

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου συνεχίζονται και ενισχύονται ακόμη περισσότερο αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς τα Μέλη του και εκφράζοντας προς τις αρμόδιες αρχές τις εμπεριστατωμένες απόψεις του για την διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου που θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη του τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και που παράλληλα θα λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας στον κλάδο.

Το κύρος, η αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του Συνδέσμου είχε ως αποτέλεσμα την εγγραφή της μεγάλης πλειοψηφίας των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων σε ολόκληρη την Κύπρο, ως Μέλη του Συνδέσμου. Επιπλέον, ο Σύνδεσμος αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος και καλείται να εκφράσει τις απόψεις του, ως ο επίσημος εκπρόσωπος του τομέα της ιδιωτικής προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων αλλά και την προσχολική φροντίδα και  εκπαίδευση γενικότερα.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Κα Λαύρα Ηρακλέους
Αντιπρόεδρος: Κα Δώρα Παναγίδου
Γραμματέας: Κα Σούλλα Μασούρα
Ταμίας: Κα ‘Ελλη Τίμινη Περατίτη
Μέλος: Κα Δέσπω Γεναγρίτη
Μέλος: Κα Σωτηρούλα Λοϊζιά Κτίστη
Μέλος: Κα Γιάννα Πετρίδου
Μέλος: Κα Χαρούλα Λουκά
Μέλος: Κα Ελευθερία Ελευθερίου

Αίτηση εγγραφής μέλους: Επισυνάπτεται

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ/επικοινωνία:
Πολύβιος Πολυβίου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής
τηλ. 22 665102, ext. 303
email: ppolyviou[@]oeb.org.cy