elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης

Με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας

Δημιουργία Εθελοντικού Μητρώου Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, ανέπτυξαν μία νέα ιδιωτική πρωτοβουλία, τη δημιουργία εθελοντικού Μητρώου Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης.

Η θερμομόνωση είναι ένα από τα αποδοτικότερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Με την εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνονται οι απώλειες θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ μειώνεται η ροή θερμότητας στους ψυχόμενους χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης.

Για μεγαλύτερη διάδοση των εγκαταστάσεων θερμομόνωσης, θα πρέπει το επίπεδο εμπιστοσύνης των ιδιοκτήτων / χρηστών των κτιρίων προς τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης, αλλά και της ποιότητας των υλικών θερμομόνωσης να είναι αυξημένο. Μια καλή θερμομόνωση θα πρέπει να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και η διάρκεια ζωής να είναι οικονομικά βέλτιστη χωρίς προβλήματα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά προς τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής και τοιχοποιίας, μιας και βελτιώνουν την εικόνα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης τους.

Στο Μητρώο αυτό μπορούν να αιτούνται και να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που απασχολούν ή συμβάλλονται με εγκαταστάτες θερμομόνωσης, με αποδεδειγμένη εμπειρία και θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την προώθηση της θερμομονώσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την εγκατάσταση θερμομόνωσης που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, και κατά συνέπεια χρημάτων και η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης που επιφέρει η θερμομόνωση στα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, στα πλαίσια της προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020, έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Χορηγιών για θερμομόνωση οροφής υφιστάμενων κατοικιών. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών.

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις κατοικίες
Κατηγορία 1 Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
Ποσοστό χρηματοδότησης 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €1.500
Ισχύς Σχεδίου Μέχρι και τις 02/09/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ, τηλ. 22665102, ext. 204, email: acharalambous[@]oeb.org.cy ή με τον κ. Παναγιώτη Καστανιά, Λειτουργό Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ, τηλ. 22665102, ext. 207, email: pkastanias[@]oeb.org.cy

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται σε δεσμεύσεις και στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει μέχρι το 2020 να επιτευχθούν οι πιο κάτω εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι:

  • Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το 2020 να διατηρηθεί στα 2,2 MΤΙΠ.
  • Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να ανέρθει στα 375.000 ΤΙΠ μέχρι το 2020.

Επίσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση έχει τεθεί υποχρεωτικός σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 241.588 ΤΙΠ για την περίοδο 2014-2020 καθώς και σε ετήσια βάση θα πρέπει να εξοικονομείται 3.316 GWh με την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο τομέα για επίτευξη του στόχου του Άρθρο 5 της Οδηγίας.

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα οποία αποσκοπούν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2021-2030.

  • Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005 στους τομείς εκτός του Σχεδίου Εμπορίας Εκπομπών (non-ETS), δηλ. εξαιρούνται οι εκπομπές από την ηλεκτροπαραγωγή, το τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία/τουβλοποιεία.
  • Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο.
  • Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030. Η εκτιμωμένη εθνική συνεισφορά της Κύπρου προσδιορίζεται σε μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο το 2007.

Πληροφορίες από πλευράς Υπηρεσίας Ενέργειας για την πρωτοβουλία αλλά και για τους στόχους της Κύπρου για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και το Σχέδιο Χορηγιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ. 22409396

ΛΙΓΟΤΕΡΑ