ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

H OEB

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η οποία έχει σχεδιαστεί να είναι εύχρηστη και φιλική προς τους επισκέπτες. Μέσα από την ιστοσελίδα της ΟΕΒ επιδιώκεται η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις, τις νομοθεσίες, την εναρμόνιση με την Ε.Ε. , τα χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και την κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο, μετά το 2013 έχει αλλάξει σημαντικά. Τόσο η παγκόσμια οικονομική εξέλιξη, όσο και η τεχνολογική ανάπτυξη που κινείται ραγδαία έφεραν σημαντικές αλλαγές και τομές στο σύγχρονο επιχειρείν.

Η ΟΕΒ παρακολουθώντας στενά τη νέα τάξη πραγμάτων, έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να προσφέρει στα Μέλη της στοχευμένες ποιοτικές υπηρεσίες που κινούνται σε τρείς βασικούς άξονες:

  • Επίλυση προβλημάτων
  • Υποβοήθηση της ανάπτυξης
  • Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση

Μέσα από τη δράση της η ΟΕΒ, για περισσότερα από 55 χρόνια, αποτελεί καθοριστικό φορέα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και ταυτόχρονα αποτελεί την εργοδοτική οργάνωση της Κύπρου (όπως αναγνωρίζεται διεθνώς) και τον κυριότερο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Τόσο τα συλλογικά όργανα της ΟΕΒ, που αποτελούνται από επιχειρηματίες και άλλους επαγγελματίες, όσο και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Γραμματείας, αποτελούν σημαντικό φορέα εκπροσώπησης των Μελών τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα αποτελεί σημείο αναφοράς και πηγή άντλησης πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα Μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο για τα οικονομικά και εργατικά δρώμενα του τόπου μας.

 

Πρόεδρος ΟΕΒ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 19 πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Σήμερα, τα Μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν πάνω από το 60% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Η ΟΕΒ είναι παγκύπρια ανεξάρτητη οργάνωση που έχει Μέλη εξήντα πέντε (65) σημαντικούς Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς: Βιομηχανία, Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Παιδείας, Υγείας και Γεωργίας με σύνολο των μελών που ξεπερνά τις 10.000.

ΟΡΑΜΑ

Να είναι ο ηγετικός εκπρόσωπος του εργοδοτικού και επιχειρηματικού κόσμου και ο καταλύτης της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Να παρέχει ουσιαστική στήριξη και να προσθέτει αξία στην επιχείρηση-μέλος με την παροχή εύρους σύγχρονων, ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών (όπου ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί να υπεισέλθει) προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών, των συνθηκών της αγοράς και κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Να προωθεί τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των μελών της και της επιχειρηματικής κοινότητας και να διεκδικεί/εφαρμόζει μέτρα επιβίωσης, προώθησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
  • Να παρακολουθεί εκτενώς τα κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα στην Κύπρο και το εξωτερικό, να συμβουλεύει το κράτος, τα μέλη και τον επιχειρηματικό κόσμο και να συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  • Να συνεργάζεται με το κράτος και άλλους φορείς και συντελεστές της κοινωνίας με πρόταξη την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ευημερίας του τόπου.
  • Να διατηρεί το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των εργατικών και άλλων οργανώσεων που δρουν ως ομάδες πίεσης μέσα στο πλουραλιστικό σύστημα λήψης αποφάσεων της κυπριακής κοινωνίας.