ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οικονομικοί Δείκτες

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) για το μήνα Ιούλιο 2020, Πληθωρισμός -1,5%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε κατά 0,75 μονάδες και έφτασε στις 98,52 μονάδες σε σύγκριση με 99,27 μονάδες τον Ιούνιο 2020. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά...

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2020, έφτασε τα 32313 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την...

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Απρίλιος 2020 (τελικά στοιχεία) και Μάιος 2020 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάιο 2020. Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, Απρίλιος 2020 Οι κυριότερες...

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες Ιανουάριος – Μάρτιος 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο – Μάρτιο 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για...

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Μάιος 2020

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Μάιος 2020 Ετήσια Μεταβολή -1,4% Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή(ΕνΔΤΚ) τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2019 ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε...

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Μάρτιου 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Μάρτιο 2020. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν: (α) Οι...

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2020

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2020 Πληθωρισμός -1,5% Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά 0,13 μονάδες και έφτασε στις 99,69 μονάδες σε σύγκριση με 99,82 μονάδες τον Απρίλιο 2020. Σε σχέση με...

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Μάιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2020, έφτασε τα 29.604 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την...

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά...

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2020 Ετήσια Μεταβολή -1,2%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2020 μειώθηκε κατά 1,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2020, σημειώθηκε...

Ερευνα Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 449861 άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,1%) σε σύγκριση με 448369 άτομα (63,2%)...

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Απρίλιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2020, έφτασε τα 28.591 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την...

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Απρίλιο 2020

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Απρίλιο 2020 μειώθηκε κατά 1,52 μονάδες και έφτασε στις 99,82 μονάδες σε σύγκριση με 101,34 μονάδες τον Μάρτιο 2020. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε...

Αφίξεις Τουριστών: Μάρτιος 2020 Αφίξεις Τουριστών -67,4%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2020 ανήλθαν σε 55.342 σε σύγκριση με 169.934 τον Μάρτιο 2019, σημειώνοντας μείωση 67,4%. Επισημαίνεται ότι κατά τον Μάρτιο 2020 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο...

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, ηλεκτρονική έκθεση – Ιανουάριος 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)”για τον Ιανουάριο 2020. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν: (α) Οι...
1 2 3 6