ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οργανωτική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ (κατάλογος και βιογραφικά σημειώματα) αποτελείται από 120 Μέλη που, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπούν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Εκλέγει τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ και διαμορφώνει τη γενική πολιτική της.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελείται από 20 Μέλη. Προωθεί την επίτευξη των σκοπών και στόχων της ΟΕΒ στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος:
Πέτρου Γιώργος

gpetrou

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Λοής Σώτος

%cf%83%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b7%cf%82-photo-small

*Επίτιμος Πρόεδρος:
Δρ Πίττας Ανδρέας

pittas

Γενικός Διευθυντής:
Αντωνίου Μιχάλης

DGcv1

Τέως Πρόεδρος:
Μιχαηλίδης Χρίστος

Christos Michaelides'

Αντιπρόεδροι:

Μέλη:

*O Επίτιμος Πρόεδρος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
– Πρόεδρος
Προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
– Γενικός Διευθυντής
Προΐσταται των υπηρεσιών της ΟΕΒ. Εισηγείται κατευθύνσεις πολιτικής και προωθεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής των οποίων και είναι ex-officio πλήρες μέλος.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
– Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΒ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΕΒ

Γενικός Διευθυντής:

Μιχάλης Αντωνίου
mantoniou[@]oeb.org.cy

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής:

Κώστας Χριστοφίδης
cchristofides[@]oeb.org.cy

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Διαχείρισης Εκδηλώσεων

Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Γραφείο Λεμεσού – Πάφου

Υπηρεσία Διοίκησης

Υπηρεσία Λογιστικών Εργασιών