ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.50 μ.μ. Θέμα: Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών  Εκπομπών Νόμος του 2021....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.20 π.μ. Θέμα: Η στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας και η στρατηγική για το υδρογόνο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Οι νέες διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.40 π.μ. Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα :  Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Νομοσχέδια με τίτλο “Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021”, “Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμιού Γεωργικών Προιόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 9.00 π.μ Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομος του 2021. 2. Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.45 μ.μ. Θέμα: Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν απο τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021. Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρύθμιστικής Αρχής Ενέργειας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα  12.15 μ.μ. Θέματα: 1. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πέμπτη 22 Απρλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Απριλίου 2021 – Αναθεωρημένη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα – Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχειρήσης Προσωρινής Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί
1 2 3 4 36