ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ. Θέματα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.40 π.μ. Θέματα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ. Θέματα: Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.45 π.μ. Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020.Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.05 π.μ. Θέματα: Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. Ο περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαικής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.05  π.μ. Θέματα:  1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.40 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2.  Οι περί Διαχείρησης Θεμάτων Ασφάλειας και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.45 π.μ. Θέματα: Τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω του αφαλατωμένου νερού στις διασωληνώσεις και στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Παναγιώτης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης
1 2 3 4 28