ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.17) Νόμος του 2015. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Ο Περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 3. Οι περί Αποβλήτων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκαταστάσεως (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. 2. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μάριος Παπαγεωργίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021. 2. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 1.00 μ.μ. Θέμα: Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκρόσωπος ΟΕΒ – Πάρης Αναστασίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1. Η ιδιότητα μας ως κράτους μέλους της Ε.Ε. και η δυνατότητα έγκρισης από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας  εμβολίων κατά του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος...

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάριος Παπαγεωργίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Η ιδιότητα μας ως κράτους μέλους της Ε.Ε. και η δυνατότητα έγκρισης απο τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων κατά του COVID-19...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2021. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα: Η ιδιότητα μας ως κράτους μέλους της Ε.Ε. και η δυνατότητα έγκρισης απο τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβολίων κατά του COVID-19...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.45 π.μ. Θέματα: Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του...
1 2 3 4 34