ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και η ανάγκη λήψης μέτρων για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.50 π.μ. Θέματα: Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν απο τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3)  Νόμος του 2021....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.50 π.μ. Θέμα: Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Χρύσω Σωτηρίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμος του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.50 π.μ. Θέμα: Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. Η πορεία αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και οι επιπτώσεις...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.50 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη επέκτασης της περιόδου των αδειών μητρότητας και πατρότητας και των σχετικών επιδομάτων, καθώς και η ανάγκη εφαρμογής...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.45 π.μ. Θέματα: Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Η δημιουργία και λειτουργία Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Οι συνέπειες της τηλεργασίας και της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.20 π.μ. Θέμα: Οι περί  της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί
1 2 3 4 37