ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες του πληθυσμού (έγκυοι, γονείς με παιδιά κάτω των 5...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ Θέμα: Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/ Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 Θέματα: 1. Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020. 3) Οι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.35 π.μ. Θέματα: 1. Ο περι Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.50 π.μ. Θέματα: 1.α) Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020. β) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.35  π.μ. Θέματα: 1. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του κράτους για τη χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών και ζωνών βαριάς/οχληρής βιομηχανίας. 2. Η βιομηχανία στην...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού γαι τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.45 π.μ. Θέμα: Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.45 π.μ. Θέμα: Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8.30 π.μ. Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως προς την εφαρμογή...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέμα: Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νομός του 2020. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για...
1 2 3 4 30