ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης

Με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας

Δημιουργία Εθελοντικού Μητρώου Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ανέπτυξαν μία νέα ιδιωτική πρωτοβουλία, καινοτόμος για τα κυπριακά δεδομένα, με επίκεντρο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες.

Η συνεργασία ΟΕΒ-ΣΚΤ οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος που προωθεί τις θερμομονώσεις σε κατοικίες, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση χρημάτων από τους ιδιοκτήτες, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης βελτιώνοντας τις συνθήκες θερμικής άνεσης στις κατοικίες, αλλά παράλληλα διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών θερμομόνωσης.

Αν και η θερμομόνωση οροφής θεωρείται ως ένα από τα πιο οικονομικά μέτρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών δεν προχωρούν στην επένδυση αυτή. Η παροχή ευνοϊκών δανείων όπως χαμηλό επιτόκιο ή/και μεγαλύτερος χρόνος αποπληρωμής, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης τέτοιας επένδυσης, καθώς δεν βασίζεται σε δημόσιους πόρους, που είναι περιορισμένοι και υπόκεινται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για το λόγο αυτό η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανέπτυξε σε συνεργασία με την ΟΕΒ και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας του αρμόδιου Υπουργείου, το ειδικό προϊόν «Χρηματοδότηση για εγκατάσταση θερμομόνωσης», το οποίο έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Πρόνοιες Προϊόντος
Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης €10.000
Διάρκεια Αποπληρωμής 7 χρόνια
Εξασφάλιση Ένας αξιόχρεος εγγυητής
Ίδια συνεισφορά

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε συνεισφορά.

Χρηματοδότηση μέχρι 100% του κόστους της θερμομόνωσης

Τιμολόγηση

Συνολικό Επιτόκιο: 3,00%

(Βασικό Στεγαστικό Συνεργατισμού 2,75% + Περιθώριο 0,25%)

Στοιχεία που απαιτούνται να προσκομισθούν από τον πελάτη

Ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει:

•       Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της Κατοικίας και συστάσεις (αν υπάρχει), ή

•       Υπολογισμούς συντελεστή θερμοπερατότητας υπογραμμένοι από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα, οι οποίοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (ΚΔΠ 119/2016, σε ισχύ από 1/1/2017)

•       Προσφορά για την εγκατάσταση από εγκαταστάτες θερμομόνωσης που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθελοντικό Μητρώο της ΟΕΒ

•       Στην αίτηση του δανείου θα συμπληρώνονται ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία όπως: τ.μ. οροφής, τ.μ. κατοικίας, έτος κατασκευής, κύριο σύστημα θέρμανσης/ψύξης, καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση ψύξη κτλ (τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται στον ΟΕΒ για να υπολογίσει την ενεργειακή εξοικονόμηση)

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού προϊόντος, η ΟΕΒ ανακοίνωσε τη δημιουργία εθελοντικού Μητρώου Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης στο οποίο μπορούν να αιτούνται και να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που απασχολούν ή συμβάλλονται με εγκαταστάτες θερμομόνωσης, με αποδεδειγμένη εμπειρία και θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Εθελοντικό αυτό Μητρώο, θα συμβάλει στις ανάγκες εξασφάλισης του χαμηλότοκου δανείου «για την εγκατάσταση θερμομόνωσης οροφής» από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, κατά την αξιολόγηση του από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ, τηλ. 22665102, ext. 204, email: acharalambous[@]oeb.org.cy ή με τον κ. Παναγιώτη Καστανιά, Λειτουργός Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ, τηλ. 22665102, ext. 207, email: pkastanias[@]oeb.org.cy

Περισσότερες πληροφορίες για το χρηματοδοτικό προϊόν της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας για θερμομόνωση οικίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με ένα από τα 250 καταστήματα.

Πληροφορίες από πλευράς Υπηρεσίας Ενέργειας για την πρωτοβουλία αλλά και για τους στόχους της Κύπρου για την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ. 22409396

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Η Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται σε δεσμεύσεις και στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να εξοικονομηθούν 244.588 ΤΙΠ για την περίοδο 2014 – 2020. Υπολογίζοντας τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη του στόχου, αλλά και τα μέτρα που προγραμματίζονται, διαφαίνεται ότι μέχρι το 2020 θα επιτευχθεί μόνο το 47% του στόχου, δηλαδή υπάρχει η ανάγκη για υιοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων για την εξοικονόμηση 130.000 ΤΙΠ.

Ο στόχος αυτός είναι σωρευτικός και υποχρεωτικός. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη διαμορφωμένη πολιτική κατεύθυνση για ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, την προστιθέμενη οικονομική αξία για τους επενδυτές και τα οφέλη στην οικονομία της χώρας γενικότερα, κρίθηκε σκόπιμη η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για προώθηση της θερμομόνωσης οροφών σε κτίρια. Στόχος είναι όπως κάθε χρόνο γίνεται θερμομόνωση οροφής σε 11.000 κτίρια. Σε μεταγενέστερο στάδιο μπορούν να εξετασθούν και άλλα μέτρα ή συνδυασμοί μέτρων.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΟΕΒ σε συνεργασία με τη ΣΚΤ και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας, συμβαδίζει με τους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:

1. Χρηματοδότηση: Αν και η θερμομόνωση οροφής θεωρείται ως ένα από τα πιο οικονομικά μέτρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, πολλοί ιδιοκτήτες κτιρίων δεν προχωρούν με την επένδυση . Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για να προωθηθούν μικρές επενδύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Η παροχή ευνοϊκών δανείων όπως χαμηλό επιτόκιο ή/και μεγαλύτερος χρόνος αποπληρωμής, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης, καθώς δεν βασίζεται σε δημόσιους πόρους, που είναι περιορισμένοι και υπόκεινται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανέπτυξε σε συνεργασία με την ΟΕΒ και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας το ειδικό προϊόν «Χρηματοδότηση για εγκατάσταση θερμομόνωσης».

2. Ποιότητα: Για μεγαλύτερη διάδοση των εγκαταστάσεων θερμομόνωσης, θα πρέπει το επίπεδο εμπιστοσύνης των ιδιοκτήτων / χρηστών των κτιρίων προς τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης, αλλά και της ποιότητας των υλικών θερμομόνωσης οροφής να είναι αυξημένο. Μια καλή θερμομόνωση οροφής θα πρέπει να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και η διάρκεια ζωής να είναι οικονομικά βέλτιστη χωρίς προβλήματα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστατών Θερμομόνωσης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά προς τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις θερμομόνωσης τοιχοποιίας, μιας και βελτιώνουν την εικόνα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης τους.

3. Επικοινωνία: Για την προώθηση της θερμομονώσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την εγκατάσταση θερμομόνωσης οροφής που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, κατά συνέπεια και χρημάτων και η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης που επιφέρει η θερμομόνωση οροφής στα νοικοκυριά.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ