ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιβολή Δασμών για προϊόντα από Η.Π.Α.

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την επιβολή πρόσθετων δασμών για εισαγωγή στην Ε.Ε. συγκεκριμένων προϊόντων καταγωγής Η.Π.Α. Οι κωδικοί των προϊόντων συνδυασμένης ονοματολογίας TARIC που εμπίπτουν στους πρόσθετους δασμούς αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 9 Νοεμβρίου 2020.

Εγκύκλιος Τ (835)