ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέματα: Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί