ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.7) Νόμος του 2017. Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής μείωσης (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, ειδικότερα όσον αφορά σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων. Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. Οι πληροφορίες για καταγγελίες για τη μεγάλη έκταση αδήλωτης εργασίας στο σφαγείο Cypra και οι πιθανές ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ  -Γιώργος Χ”Καλλής