ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου