ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 8.00 π.μ.

Θέμα :  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου