ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.1ο π.μ.

Θέμα: Ο περι Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί