ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ.

Θέματα: Ενημέρωση απο τους αρμόδιους φορείς για την πορεία υλοποίησης των έργων της περιοχής Σολέας, τα οποία εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί