ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ.

Θέμα: Η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί