ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

2 Απριλίου, 2020

Νέα Διατάγματα για έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Υιοθετήθηκε διάταγμα σύμφωνα με τους περί ελέγχου της ατμόσφαιρας νόμους Καθορισμός Γενικών Όρων για νέες μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης Και Διάταγμα που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές σύμφωνα με τους περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της...

Διάταγμα για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Υιοθετήθηκε Διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αφορά: μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό ορισμένων πυκνωτών μία εξαίρεση για τη χρήση...

Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση Mη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (NFRD)

Για ενημέρωση και πιθανή συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση Το δίκαιο της ΕΕ (Directive 2014/95/EU) απαιτεί από μεγάλες εταιρείες να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτό βοηθά τους...

Διαβούλευση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογισμικό σύστημα για την καταγραφή των ποσοτήτων αποβλήτων, τη συλλογή, τη μεταφορά τους, καθώς και της διαχείρισης τους. Ως εκ τούτου έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσχέδιο διατάγματος,...

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάρτιος 2020

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Μάρτιο 2020 αυξήθηκε κατά 0,11 μονάδες και έφτασε στις 101,34 μονάδες σε σύγκριση με 101,23 μονάδες τον Φεβρουάριο 2020. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε...

Υπουργείο Οικονομικών: Λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020),...