ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Διατάγματα για έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Υιοθετήθηκε διάταγμα σύμφωνα με τους περί ελέγχου της ατμόσφαιρας νόμους

  • Καθορισμός Γενικών Όρων για νέες μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης

Και Διάταγμα που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές σύμφωνα με τους περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης νόμους

  • Αίτηση για χορήγηση άδειας βιομηχανικών εκπομπών – χρήση οργανικών διαλυτών

Διατάγματα