ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διάταγμα για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Υιοθετήθηκε Διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αφορά:

  • μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό ορισμένων πυκνωτών
  • μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικά κεραμικά υλικά μολύβδου-ζιρκονίου-τιτανίου (PZT) για ορισμένους πυκνωτές
  • μία εξαίρεση για τη χρήση καδμίου και των ενώσεών του σε ηλεκτρικές επαφές
  • μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά υλικά για την ολοκλήρωση ανθεκτικής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ πλακιδίων και φορέων ημιαγωγού σε περιβλήματα αντεστραμμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (flip chip)
  • μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου και καδμίου στις τυπογραφικές μελάνες για τη σμάλτωση γυαλιού
  • εξαίρεση για το οξείδιο του μολύβδου σε στεγανωτικό υαλότριμμα για παράθυρα ορισμένων πηγών λέιζερ
  • μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου στη στιβάδα επίστρωσης ορισμένων διόδων
  • μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως ενεργοποιητή στη φθορίζουσα σκόνη λαμπτήρων εκκένωσης που περιέχουν φθορίζουσες ουσίες
  • εξαίρεση για τη χρήση φθαλικού δις-(2-αιθυλεξυλίου) (DEHP) σε ορισμένα εξαρτήματα από καουτσούκ για χρήση σε συστήματα κινητήρων
  • μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα ορισμένων πυκνωτών για χρήση σε ορισμένους κινητήρες καύσης

Διάταγμα Υπ. Περιβάλλοντος