ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Κοινόκτητων Οικοδόμων και Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδόμων (Διαχείριση) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης