ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10, 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 1.15 μ.μ. Θέμα: Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – κ. Μιχάλης Γρηγορίου

Active Radio: Απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΕΤΥΚ

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 Radio Active Απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΕΤΥΚ Τηλεφωνική παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου

ΡΙΚ1, Πρώτη Ενημέρωση: Η ΟΕΒ αξιολογεί το ΓεΣΥ

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 ΡΙΚ1, εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση Η ΟΕΒ αξιολογεί το ΓεΣΥ Συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ στο Super Sport FM

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 SuperSport FM Συζήτηση για το θέμα του κατώτατου μισθού Τηλεφωνική παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου

OMEGA, Ενημέρωση Τώρα: Συζήτηση για το θέμα του κατώτατου μισθού

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 OMEGA, εκπομπή Ενημέρωση Τώρα Συζήτηση για το θέμα του κατώτατου μισθού Συμμετέχει ο Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ κ. Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Κοινόκτητων Οικοδόμων και Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδόμων (Διαχείριση) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 2 Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού...