ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 1.15 μ.μ.

Θέμα: Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – κ. Μιχάλης Γρηγορίου