ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

6 Μαρτίου, 2020

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Προβλήματα στο κυπριακό χαλλούμι από τη Βουλγαρία

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Προβλήματα στο κυπριακό χαλλούμι από τη Βουλγαρία. Παρέμβαση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα: Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.50 π.μ. Θέμα: Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαικής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.20 π.μ. Θέματα: Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. Ο περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)...