ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα: Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης