ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Προβλήματα στο κυπριακό χαλλούμι από τη Βουλγαρία

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Προβλήματα στο κυπριακό χαλλούμι από τη Βουλγαρία.
Παρέμβαση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη.