ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

14 Φεβρουαρίου, 2020

Από Μέρα σε Μέρα: Σχέδια Πρόωρης Αφυπηρέτησης, Άρση στις αποκοπές μισθών και Ταμεία προνοίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 Από Μέρα σε Μέρα: Σχέδια Πρόωρης Αφυπηρέτησης, Άρση στις αποκοπές μισθών και Ταμεία προνοίας. Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 17 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τον...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος  του 2018. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί...

Alpha Ενημέρωση: Ο κορωνοϊός επηρεάζει επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 Alpha Ενημέρωση: Ο κορωνοϊός επηρεάζει επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Τηλεφωνική παρέμβαση του ΓΔ ΟΕΒ.

Υποχρέωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου σε μη Μικρομεσαίες (μη ΜΜΕ) επιχειρήσεις

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις υπόχρεες μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν νομική υποχρέωση να διενεργήσουν ενεργειακό έλεγχο στις μεταφορές,  ότι σε περίπτωση που  χρειάζονται πρόσθετη παράταση για  να υλοποιήσουν τον ενεργειακό...

Σχέδιο εξασφάλισης προτύπων για ΜμΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει Συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), που αφορά τη λειτουργία του Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή Προτύπων. Η Συμφωνία αφορά τη λειτουργία Σχεδίου από τον CYS...