ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Από Μέρα σε Μέρα: Σχέδια Πρόωρης Αφυπηρέτησης, Άρση στις αποκοπές μισθών και Ταμεία προνοίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Από Μέρα σε Μέρα: Σχέδια Πρόωρης Αφυπηρέτησης, Άρση στις αποκοπές μισθών και Ταμεία προνοίας. Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ.