ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποχρέωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου σε μη Μικρομεσαίες (μη ΜΜΕ) επιχειρήσεις

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις υπόχρεες μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν νομική υποχρέωση να διενεργήσουν ενεργειακό έλεγχο στις μεταφορές,  ότι σε περίπτωση που  χρειάζονται πρόσθετη παράταση για  να υλοποιήσουν τον ενεργειακό έλεγχο στις μεταφορές, μπορούν να υποβάλουν γραπτώς σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Ενέργειας (αποστολή επιστολής) μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020, συνοδευόμενο από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω Ενεργειακού Ελέγχου.

Πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Ενέργειας εξετάζει πιθανά πρόσθετα μέτρα και ενέργειες για αύξηση του αριθμού ενεργειακών ελεγκτών στις μεταφορές και προσκάλεσε την ΟΕΒ να υποβάλει τις προτάσεις της.

Η ΟΕΒ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών της, προσκαλεί σε συνάντηση τα ενδιαφερόμενα μέρη, για μία ανοιχτή συζήτηση με στόχο να εισακουσθούν εισηγήσεις που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Ενέργειας, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 πμ. Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την σχετική δήλωση στον σύνδεσμο: https://forms.gle/2AfQKhJU8MWHzF5H8