ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Παρουσίαση των ευρημάτων του SmartPV – Συνάντηση Ανταλλαγής Απόψεων
 2. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Εκπαιδευτικές Δράσεις CSR Cyprus για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 3. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού – Νομικό πλαίσιο και επιθεωρήσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης»
 4. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Διοργάνωση συνάντησης ΟΕΒ – Πανεπιστημίου Κύπρου για το Smart PV
 5. 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Οι Εργοδότες έτοιμοι να συνεισφέρουν για το Μέλλον της Ευρώπης
 6. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε ο κανονισμός Antidumping για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 7. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  «Cyprus Quality Leader of the Year 2017» – Παράταση μέχρι 30/11/2017
 8. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ανάπτυξη Εθνικής στρατηγικής σε θέματα θέρμανσης και ψύξης
 9. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Επιβάλλεται συνετή αξιοποίηση των όποιων θετικών αποτελεσμάτων
 10. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ σε Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου στο Κατάρ
 11. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Παρουσίαση των ευρημάτων του SmartPV – Συνάντηση Ανταλλαγής Απόψεων
 12. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Εκπαιδευτικές Δράσεις CSR Cyprus για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 13. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού – Νομικό πλαίσιο και επιθεωρήσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης»
 14. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Διοργάνωση συνάντησης ΟΕΒ – Πανεπιστημίου Κύπρου για το Smart PV
 15. 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Οι Εργοδότες έτοιμοι να συνεισφέρουν για το Μέλλον της Ευρώπης
 16. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε ο κανονισμός Antidumping για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 17. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  «Cyprus Quality Leader of the Year 2017» – Παράταση μέχρι 30/11/2017
 18. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ανάπτυξη Εθνικής στρατηγικής σε θέματα θέρμανσης και ψύξης
 19. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Επιβάλλεται συνετή αξιοποίηση των όποιων θετικών αποτελεσμάτων
 20. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ σε Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου στο Κατάρ

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ