ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Υποτροφίες CIM προς Μέλη ΟΕΒ
 2. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Επιστροφή εισφοράς ΓεΣΥ που καταβλήθηκε για εισοδήματα πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών
 3. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  ΟΕΒ: Θλίψη για το θάνατο του Κώστα Καπαρτή
 4. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα
 5. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ολοκλήρωση διάλεξης «Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων», 19 Φεβρουαρίου 2020
 6. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας
 7. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 8. 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εταιρειών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (ΠΑΣΕΚΟΝ) εντάσσεται στη δύναμη της ΟΕΒ
 9. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  ΟΕΒ: Άρση των απεργιακών μέτρων  σε εταιρείες του κλάδου των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων
 10. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ενημέρωση επιχειρήσεων για το Brexit
 11. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Υποτροφίες CIM προς Μέλη ΟΕΒ
 12. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Επιστροφή εισφοράς ΓεΣΥ που καταβλήθηκε για εισοδήματα πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών
 13. 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  ΟΕΒ: Θλίψη για το θάνατο του Κώστα Καπαρτή
 14. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα
 15. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ολοκλήρωση διάλεξης «Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων», 19 Φεβρουαρίου 2020
 16. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας
 17. 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 18. 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εταιρειών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (ΠΑΣΕΚΟΝ) εντάσσεται στη δύναμη της ΟΕΒ
 19. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  ΟΕΒ: Άρση των απεργιακών μέτρων  σε εταιρείες του κλάδου των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων
 20. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2020
  Ενημέρωση επιχειρήσεων για το Brexit

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ