ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2019”
 2. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία στην ανοιχτή αγορά Εργασίας μέσω προγραμμάτων στήριξης
 3. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  13ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας
 4. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τελωνειακές, δασμολογικές και φορολογικές προεκτάσεις του Brexit
 5. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Απάντηση Εφόρου Φορολογίας σε ερωτήματα που αφορούν εισφορές στο ΓεΣΥ
 6. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Επιστολή Υπ. Εξωτερικών προς τον Βρετανό ομόλογο του για το Brexit
 7. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εφόρου Φορολογίας για εφαρμογή του ΓεΣΥ
 8. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία & οικονομία από το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
 9. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) – Υπηρεσίες για Μέλη ΟΕΒ
 10. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ για το ΓεΣΥ
 11. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2019”
 12. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία στην ανοιχτή αγορά Εργασίας μέσω προγραμμάτων στήριξης
 13. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  13ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας
 14. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τελωνειακές, δασμολογικές και φορολογικές προεκτάσεις του Brexit
 15. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Απάντηση Εφόρου Φορολογίας σε ερωτήματα που αφορούν εισφορές στο ΓεΣΥ
 16. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Επιστολή Υπ. Εξωτερικών προς τον Βρετανό ομόλογο του για το Brexit
 17. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εφόρου Φορολογίας για εφαρμογή του ΓεΣΥ
 18. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία & οικονομία από το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
 19. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) – Υπηρεσίες για Μέλη ΟΕΒ
 20. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ για το ΓεΣΥ

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ