ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας ενημέρωσε τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας για θέματα Ε&Κ
 2. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Πρόσκληση στην παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων 26/9/2019
 3. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  OEB: Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προκαλούν ξανά το κοινωνικό σύνολο
 4. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ και ΕΜΣ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου
 5. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση ΟΕΒ με τους Εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 6. 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Όχι στις αντιπαραθέσεις για τις θερμικές συνθήκες στα σχολεία
 7. 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Διακίνηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης δια μέσου των εγκεκριμένων Σημείων Διέλευσης
 8. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Η ηγεσία της ΟΕΒ με την νέα ηγεσία της Τράπεζας Κύπρου
 9. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  H ΟΕΒ στην Ομάδα Εργασίας των Ευρωπαίων Εργοδοτών για το Brexit
 10. 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Η Βρετανία θα επιτρέψει στους ξένους φοιτητές την παραμονή τους για δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας
 11. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας ενημέρωσε τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας για θέματα Ε&Κ
 12. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Πρόσκληση στην παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων 26/9/2019
 13. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  OEB: Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προκαλούν ξανά το κοινωνικό σύνολο
 14. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ και ΕΜΣ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου
 15. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση ΟΕΒ με τους Εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 16. 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Όχι στις αντιπαραθέσεις για τις θερμικές συνθήκες στα σχολεία
 17. 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Διακίνηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης δια μέσου των εγκεκριμένων Σημείων Διέλευσης
 18. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Η ηγεσία της ΟΕΒ με την νέα ηγεσία της Τράπεζας Κύπρου
 19. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  H ΟΕΒ στην Ομάδα Εργασίας των Ευρωπαίων Εργοδοτών για το Brexit
 20. 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Η Βρετανία θα επιτρέψει στους ξένους φοιτητές την παραμονή τους για δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ