ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Συνέδριο Ποιότητας 2017
 2. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων (τροποποιητικοί Κανονισμοί)
 3. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  H OEB είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που ορίζει διαχειριστή ενέργειας
 4. 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ)
 5. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΣΕΚ αντί να απαντήσει στις θέσεις της ΟΕΒ, προσβάλλει τους εργοδότες
 6. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 190 Οργανισμών για εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία
 7. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Ορθός Τρόπος Δημοσιοποίησης των Αποτελεσμάτων Δημοσκοπήσεων
 8. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Βέλα
 9. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για τον Κανονισμό REACH και τις επιπτώσεις χημικών ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον
 10. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Σημαντική δημόσια διαβούλευση σε σχέση με την απαίτηση για τακτική υποβολή πληροφοριών
 11. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Συνέδριο Ποιότητας 2017
 12. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων (τροποποιητικοί Κανονισμοί)
 13. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  H OEB είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που ορίζει διαχειριστή ενέργειας
 14. 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ)
 15. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΣΕΚ αντί να απαντήσει στις θέσεις της ΟΕΒ, προσβάλλει τους εργοδότες
 16. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 190 Οργανισμών για εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία
 17. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Ορθός Τρόπος Δημοσιοποίησης των Αποτελεσμάτων Δημοσκοπήσεων
 18. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Βέλα
 19. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για τον Κανονισμό REACH και τις επιπτώσεις χημικών ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον
 20. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
  Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Σημαντική δημόσια διαβούλευση σε σχέση με την απαίτηση για τακτική υποβολή πληροφοριών

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ