ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 19 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ενημέρωση για νέα σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση
 2. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΕΒ
 3. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Συμμετοχή με το Σχέδιο Ενισχύσεων «De Minimis» σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό με κρατικό περίπτερο για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 4. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Προκήρυξη Εκθέσεων στις οποίες το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Προτίθεται να Συμμετάσχει με Κρατικό Περίπτερο το έτος 2019
 5. 17 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ημερίδα ΣΑΙΕΕΚ για το ΓεΣΥ
 6. 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Συνάντηση Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων με την Αστυνομία Κύπρου και τον ΣΤΕΚ
 7. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  ΟΕΒ: Η σύγκρουση θα επιδεινώσει την ήδη δυσχερή κατάσταση της Παιδείας
 8. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Απογοήτευση ΟΕΒ για την καθυστέρηση στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού
 9. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Σφράγισμα Συμβολαίων Απασχόλησης Αλλοδαπών
 10. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ενημέρωση για τα νέα Σχέδια Net metering και Net Billing
 11. 19 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ενημέρωση για νέα σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση
 12. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΕΒ
 13. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Συμμετοχή με το Σχέδιο Ενισχύσεων «De Minimis» σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό με κρατικό περίπτερο για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 14. 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Προκήρυξη Εκθέσεων στις οποίες το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Προτίθεται να Συμμετάσχει με Κρατικό Περίπτερο το έτος 2019
 15. 17 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ημερίδα ΣΑΙΕΕΚ για το ΓεΣΥ
 16. 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Συνάντηση Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων με την Αστυνομία Κύπρου και τον ΣΤΕΚ
 17. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  ΟΕΒ: Η σύγκρουση θα επιδεινώσει την ήδη δυσχερή κατάσταση της Παιδείας
 18. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Απογοήτευση ΟΕΒ για την καθυστέρηση στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού
 19. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Σφράγισμα Συμβολαίων Απασχόλησης Αλλοδαπών
 20. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018
  Ενημέρωση για τα νέα Σχέδια Net metering και Net Billing

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απευθύνονται μόνο στα Μέλη της ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ