ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Διευκρινίσεις για τη χρηματική επιβάρυνση
 2. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Β’ Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»
 3. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ημερίδα «Διαχείριση Φθοριούχων αερίων», 4 Δεκεμβρίου 2019
 4. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
 5. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικής Κάνναβης εντάσσεται στη δύναμη της ΟΕΒ
 6. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ετήσια Γενική Συνέλευση και νέο Διοικητικό Συμβούλιο CITEA
 7. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Νέα ηγεσία στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών: Πρόεδρος ο Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου
 8. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ημερίδα για την Οικο-καινοτομία στις ΜΜΕ, 17 Δεκεμβρίου 2019
 9. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ολοκλήρωση Ημερίδας «Απαιτήσεις για Τεχνικά Συστήματα Κτιρίου & απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια»
 10. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Διαλέξεις ΟΕΒ για την ενέργεια και το περιβάλλον, Β’ εξάμηνο 2019
 11. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Διευκρινίσεις για τη χρηματική επιβάρυνση
 12. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Β’ Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»
 13. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ημερίδα «Διαχείριση Φθοριούχων αερίων», 4 Δεκεμβρίου 2019
 14. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
 15. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικής Κάνναβης εντάσσεται στη δύναμη της ΟΕΒ
 16. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ετήσια Γενική Συνέλευση και νέο Διοικητικό Συμβούλιο CITEA
 17. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Νέα ηγεσία στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών: Πρόεδρος ο Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου
 18. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ημερίδα για την Οικο-καινοτομία στις ΜΜΕ, 17 Δεκεμβρίου 2019
 19. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Ολοκλήρωση Ημερίδας «Απαιτήσεις για Τεχνικά Συστήματα Κτιρίου & απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια»
 20. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
  Διαλέξεις ΟΕΒ για την ενέργεια και το περιβάλλον, Β’ εξάμηνο 2019

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ