ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Έγκριση Προσώπων για Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων
 2. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Σχέδιο Δράσης για την βιοοικονομία της Ευρώπης από την Κομισιόν
 3. 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Το όραμα της ΟΕΒ για την οικονομία παρουσίασε ο Πρόεδρός της στο πλαίσιο επίσημου δείπνου
 4. 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Διοργάνωση Συνεδρίου Ποιότητας 2018
 5. 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης
 6. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ χαιρετίζει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
 7. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Επιχορηγήσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 8. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Ενδιαφέρον Αυστριακής εταιρείας για αγορά Κυπριακών Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 9. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Προκαταρκτικά στοιχεία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 2018
 10. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Έναρξη Σχεδίου Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
 11. 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Έγκριση Προσώπων για Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων
 12. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Σχέδιο Δράσης για την βιοοικονομία της Ευρώπης από την Κομισιόν
 13. 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Το όραμα της ΟΕΒ για την οικονομία παρουσίασε ο Πρόεδρός της στο πλαίσιο επίσημου δείπνου
 14. 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Διοργάνωση Συνεδρίου Ποιότητας 2018
 15. 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης
 16. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ χαιρετίζει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
 17. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Επιχορηγήσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 18. 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Ενδιαφέρον Αυστριακής εταιρείας για αγορά Κυπριακών Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 19. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Προκαταρκτικά στοιχεία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 2018
 20. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2018
  Έναρξη Σχεδίου Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ