ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 19 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. 19 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Πρόσκληση στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΕΒΗΕΚ
 3. 17 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΟΕΒ και Κέντρου Καινοτομίας IDEA
 4. 16 ΜΑΪΟΥ, 2019
  16 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Φωτισμού
 5. 16 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΥΓΑΑΠ και ΟΕΒ
 6. 13 ΜΑΪΟΥ, 2019
  19η Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις
 7. 10 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ – Περαιτέρω διευκρινήσεις
 8. 9 ΜΑΪΟΥ, 2019
  ΟΕΒ – ΚΕΒΕ Διακήρυξη Ομάδας Εργοδοτών στην ΕΟΚΕ
 9. 8 ΜΑΪΟΥ, 2019
  SESAME Industry and Applied Science Workshop
 10. 8 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) από Σχέδια & Προγράμματα για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας
 11. 19 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 12. 19 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Πρόσκληση στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΕΒΗΕΚ
 13. 17 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΟΕΒ και Κέντρου Καινοτομίας IDEA
 14. 16 ΜΑΪΟΥ, 2019
  16 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Φωτισμού
 15. 16 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΥΓΑΑΠ και ΟΕΒ
 16. 13 ΜΑΪΟΥ, 2019
  19η Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις
 17. 10 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Καταβολή εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ – Περαιτέρω διευκρινήσεις
 18. 9 ΜΑΪΟΥ, 2019
  ΟΕΒ – ΚΕΒΕ Διακήρυξη Ομάδας Εργοδοτών στην ΕΟΚΕ
 19. 8 ΜΑΪΟΥ, 2019
  SESAME Industry and Applied Science Workshop
 20. 8 ΜΑΪΟΥ, 2019
  Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) από Σχέδια & Προγράμματα για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απευθύνονται μόνο στα Μέλη της ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ