ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
 2. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Διαδικτυακό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA)
 3. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Θέση Εργασίας: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 4. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Κληρώσεις Δώρων στο Ετήσιο Επίσημο Δείπνο της ΟΕΒ
 5. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Σχέδια Χορηγιών για Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 6. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ομιλία του Dr. Josef Ackermann στο Cyprus LSE Alumni Association
 7. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ και Καναδά (CETA)
 8. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Η διαμαρτυρία της ΕΤΥΚ να μην παρακωλύσει την εύρυθμη λειτουργία των Τραπεζών μας
 9. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΟΕΒ 2017
 10. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Προώθηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Κύπρο
 11. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
 12. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Διαδικτυακό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA)
 13. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Θέση Εργασίας: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 14. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Κληρώσεις Δώρων στο Ετήσιο Επίσημο Δείπνο της ΟΕΒ
 15. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Σχέδια Χορηγιών για Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 16. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ομιλία του Dr. Josef Ackermann στο Cyprus LSE Alumni Association
 17. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ και Καναδά (CETA)
 18. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Η διαμαρτυρία της ΕΤΥΚ να μην παρακωλύσει την εύρυθμη λειτουργία των Τραπεζών μας
 19. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΟΕΒ 2017
 20. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
  Προώθηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Κύπρο

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απευθύνονται μόνο στα Μέλη της ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ