ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Απάντηση Εφόρου Φορολογίας σε ερωτήματα που αφορούν εισφορές στο ΓεΣΥ
 2. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Επιστολή Υπ. Εξωτερικών προς τον Βρετανό ομόλογο του για το Brexit
 3. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εφόρου Φορολογίας για εφαρμογή του ΓεΣΥ
 4. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία & οικονομία από το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
 5. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) – Υπηρεσίες για Μέλη ΟΕΒ
 6. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ για το ΓεΣΥ
 7. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  ΟΕΒ: Όχι στην εργατική αναταραχή στις Οικοδομές
 8. 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εκπαίδευση εκπαιδευτών-ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων για το κλίμα, Μόναχο, 4-5 Φεβρουαρίου 2019
 9. 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Προτεινόμενα Εθνικά Πρότυπα CEN – CENELEC
 10. 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εργαστήριο για τις Τεχνολογίες της Γαλάζιας Ενέργειας
 11. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Απάντηση Εφόρου Φορολογίας σε ερωτήματα που αφορούν εισφορές στο ΓεΣΥ
 12. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Επιστολή Υπ. Εξωτερικών προς τον Βρετανό ομόλογο του για το Brexit
 13. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εφόρου Φορολογίας για εφαρμογή του ΓεΣΥ
 14. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία & οικονομία από το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης
 15. 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) – Υπηρεσίες για Μέλη ΟΕΒ
 16. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ για το ΓεΣΥ
 17. 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  ΟΕΒ: Όχι στην εργατική αναταραχή στις Οικοδομές
 18. 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εκπαίδευση εκπαιδευτών-ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων για το κλίμα, Μόναχο, 4-5 Φεβρουαρίου 2019
 19. 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Προτεινόμενα Εθνικά Πρότυπα CEN – CENELEC
 20. 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019
  Εργαστήριο για τις Τεχνολογίες της Γαλάζιας Ενέργειας

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ