ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Τμήμα Φορολογίας: Παράταση Δηλώσεων Εισοδήματος για Εταιρείες και Αυτοεργοδοτούμενους
 2. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ σε συνέδριο της ΕΟΚΕ για το επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών σε χώρες μέλη της ΕΕ
 3. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ σε συνέδριο Εργατικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 4. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”
 5. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτίριο της ΟΕΒ
 6. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Θέση Εργασίας: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την Υπηρεσία Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ
 7. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  ΟΕΒ: Προβληματισμός για αποπαγοποίηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία
 8. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Συνέδριο με θέμα το Digital Marketing
 9. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Προκήρυξη Διαγωνισμού Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας – ΟΕΒ 2018
 10. 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έκθεση Savenergy 2018
 11. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Τμήμα Φορολογίας: Παράταση Δηλώσεων Εισοδήματος για Εταιρείες και Αυτοεργοδοτούμενους
 12. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ σε συνέδριο της ΕΟΚΕ για το επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών σε χώρες μέλη της ΕΕ
 13. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Η ΟΕΒ σε συνέδριο Εργατικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 14. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”
 15. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτίριο της ΟΕΒ
 16. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Θέση Εργασίας: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την Υπηρεσία Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ
 17. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  ΟΕΒ: Προβληματισμός για αποπαγοποίηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία
 18. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Συνέδριο με θέμα το Digital Marketing
 19. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Προκήρυξη Διαγωνισμού Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας – ΟΕΒ 2018
 20. 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2018
  Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έκθεση Savenergy 2018

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ