ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Ημερίδα: “Συστήματα γειώσεων & αντικεραυνική προστασία κατασκευών”
 2. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για την «Ενεργειακή Απόδοση: Μελέτες, Σχεδιασμοί και Εξελίξεις»
 3. 20 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Απασχόληση των Νέων: Η ΟΕΒ παρουσίασε τις δράσεις της Κύπρου
 4. 20 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  4η Έκθεση Κυπριακών Προϊόντων & Υπηρεσιών Μade in Cyprus
 5. 19 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  ILO: Το μέλλον της ισότητας στην εργασία
 6. 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ
 7. 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Η ομιλία του Γ.Δ. της ΟΕΒ (video) στην Ολομέλεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
 8. 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel)
 9. 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ στην Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας (ILO): Σημαντικά Θέματα στις Εργασίες της Συνόδου
 10. 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα για εκμίσθωση
 11. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Ημερίδα: “Συστήματα γειώσεων & αντικεραυνική προστασία κατασκευών”
 12. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για την «Ενεργειακή Απόδοση: Μελέτες, Σχεδιασμοί και Εξελίξεις»
 13. 20 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Απασχόληση των Νέων: Η ΟΕΒ παρουσίασε τις δράσεις της Κύπρου
 14. 20 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  4η Έκθεση Κυπριακών Προϊόντων & Υπηρεσιών Μade in Cyprus
 15. 19 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  ILO: Το μέλλον της ισότητας στην εργασία
 16. 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  ΟΕΒ: Να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ
 17. 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Η ομιλία του Γ.Δ. της ΟΕΒ (video) στην Ολομέλεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
 18. 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διάλεξη για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel)
 19. 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Η ΟΕΒ στην Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας (ILO): Σημαντικά Θέματα στις Εργασίες της Συνόδου
 20. 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2017
  Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα για εκμίσθωση

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

TWEETS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ