ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Σχέδια Χορηγιών για Διερεύνηση Ξένων Αγορών και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
 2. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ σε Επιχειρηματικό Φόρουμ στo Αμμάν
 3. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 4. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Εφαρμογή του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 5. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Εργαστήρια για την Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 6. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ υποστηρικτής του Συνεδρίου Best Invest Congress 2019
 7. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 8. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Βραβεία Α’ ετήσιου Δημοσιογραφικού Διαγωνισμού για το Επιχειρείν
 9. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ στις Βρυξέλλες σε Συνέδριο ανωτάτου επιπέδου για «Το μέλλον της Εργασίας»
 10. 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Παρουσίαση ΟΕΒ για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων σε συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού
 11. 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Σχέδια Χορηγιών για Διερεύνηση Ξένων Αγορών και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
 12. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ σε Επιχειρηματικό Φόρουμ στo Αμμάν
 13. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση Συνδέσμου Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 14. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Εφαρμογή του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 15. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Εργαστήρια για την Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 16. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ υποστηρικτής του Συνεδρίου Best Invest Congress 2019
 17. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 18. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Βραβεία Α’ ετήσιου Δημοσιογραφικού Διαγωνισμού για το Επιχειρείν
 19. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ στις Βρυξέλλες σε Συνέδριο ανωτάτου επιπέδου για «Το μέλλον της Εργασίας»
 20. 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019
  Παρουσίαση ΟΕΒ για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων σε συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απευθύνονται μόνο στα Μέλη της ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ