ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Ενδιαφέρον Τσέχικης επιχείρησης για αγορά Κυπριακών προϊόντων (τρόφιμα)
 2. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τμήματος Τελωνείων με θέμα: «Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, TARIC, Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες»
 3. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate
 4. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου
 5. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή για το ΓεΣΥ
 6. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Προετοιμάστε έγκαιρα την επιχείρηση σας για το Brexit
 7. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα
 8. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Υποτροφίες CIM στα μέλη της ΟΕΒ
 9. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εισφορές ΓεΣΥ
 10. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εφαρμογή σχεδίου παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες
 11. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Ενδιαφέρον Τσέχικης επιχείρησης για αγορά Κυπριακών προϊόντων (τρόφιμα)
 12. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τμήματος Τελωνείων με θέμα: «Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, TARIC, Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες»
 13. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business4Climate
 14. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Συνάντηση της ΟΕΒ με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της Κύπρου
 15. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Η ΟΕΒ σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή για το ΓεΣΥ
 16. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Προετοιμάστε έγκαιρα την επιχείρηση σας για το Brexit
 17. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα
 18. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Υποτροφίες CIM στα μέλη της ΟΕΒ
 19. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εισφορές ΓεΣΥ
 20. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2019
  Εφαρμογή σχεδίου παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες

ΟΕΒ

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι η πλέον αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση του τόπου, πολιτικά ανεξάρτητη, με αποστολή να προωθεί και να υπερασπίζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΟΕΒ αναγνωρίζεται σε όλα τα επίσημα βήματα, επιτροπές, συμβούλια, φόρουμ και θεσμούς, ως ο κατ’ εξοχήν φορέας της εργοδοτικής άποψης, και εκφραστής της επιχειρηματικής φωνής. Καταστατικοί στόχοι ύπαρξης της είναι η συνεχής οικονομική και κοινωνική πρόοδος του τόπου, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ που επηρεάζουν την οικονομία, η προαγωγή της ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η προώθηση της καινοτομίας και της ισότητας των φύλων, η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αναβάθμιση του επαγγελματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απευθύνονται μόνο στα Μέλη της ΟΕΒ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΕΒ