ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι από τις 13/11/2020, βρίσκεται σε ισχύει ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο εν λόγω Νόμος αφορά την προώθηση των υποδομών ηλεκτροκίνησης με την υποχρέωση για υποδομές καλωδίωσης και σταθμών φόρτισης σε νέα κτίρια καθώς και η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου στα συστήματα θέρμανσης.

 

Οι βασικές τροποποιήσεις που επιφέρει ο εν λόγω Νόμος περιγράφονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου