ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 174 Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 174
Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος ΟΕΒ 174 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

Εγκύκλιος ΟΕΒ Αρ.174