ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:45 μ.μ Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων λιανικού εμπορίου...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων, 10/3/2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων Τετάρτη 10 Μαρτίου, 2017 και ώρα 8:30 π.μ Θέμα: Οι περί μηχανοκινήτων οχημάτων και ρυθμίσεως της τροχαίας κινήσεως κανονισμοί (Τροποποιητικοί) του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού, 7/3/2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού Τετάρτη 7 Μαρτίου, 2017 και ώρα 9:40 π.μ Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : Πρόταση για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών Πρόταση για ενοποιημένη βάση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 1 Μαρτίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ Θέμα: Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα οριστεί.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2017. 2. (α) Ο περί Ελέγχου των Ωρών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 3.45 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017. (Αρ....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Η ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού απο τους νέους επενδυτές απο τις 29 Ιανουαρίου, 2017 και τα προβλήματα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 09:00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017. 2. Η...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Αγωγών Αποζημιώσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος OEB: Κυριάκος Αγγελίδης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπάνων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 09:45 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Θέματα: 1.Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο. 2. Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να ανταποκριθεί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 09:25 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. 2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ Θέματα: 1. Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος OEB: Πολύβιος Πολυβίου
1 26 27 28 29 30 34