ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. 2. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018. 3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2020. 4. Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 5. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021. 6. Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί