ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκαταστάσεως (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί