ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.40 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου