ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ. Θέμα: 1. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον Κύπριο πολίτη γενικότερα. Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέματα: 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. 2. Οι νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2016 και ώρα 12.00 μμ Θέματα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για την επίδραση του ωραρίου καταστημάτων λιανικού εμπορίου και τους τρόπους αντιμετώπισης των...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 π.μ. Θέμα: Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος OEB: Θα οριστεί.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ Θέμα: 1. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Λένα Παναγιώτου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέμα:  Ο περί Ορισμένων Πτυχίων των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφόριας και Ειδικά του Ηλεκτρισμού Εμπορίου κάθως και για Συναφή...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, 2016 και ώρα 12.00 μμ Θέματα: 1. (α) Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2014. (β) Οι Περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί Κανονισμοί) του 2016....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 2016 και ώρα 11.00 μμ Θέματα: 1. (α) Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο,...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:45 π.μ. Θέμα: 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:45 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί Κανονισμού του 2016). Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ Θέματα: 1. Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Οι περί...
1 21 22 23 24 25 27