ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Η ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού απο τους νέους επενδυτές απο τις 29 Ιανουαρίου, 2017 και τα προβλήματα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 09:00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017. 2. Η...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Αγωγών Αποζημιώσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος OEB: Κυριάκος Αγγελίδης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπάνων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπάνων Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 09:45 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Θέματα: 1.Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο. 2. Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να ανταποκριθεί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 09:25 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. 2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ Θέματα: 1. Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος OEB: Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ Θέματα: 1. Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμος του 2016....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 09:25 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί της Εφαρμόγης των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινωτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 11:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Θέμα: 1. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον Κύπριο πολίτη γενικότερα. Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 9:15 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα 10:00 π.μ Θέμα: 1. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα οριστεί.
1 20 21 22 23 24 27