ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ

Θέμα: Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/ Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί