ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.

Θέμα: Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μαρκέλλα Παπανικολάου