ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ.

Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν απο τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου