ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

25 Οκτωβρίου, 2021

Έρευνα ΟΕΒ για την Καταγραφή Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Αξιολογώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις για εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προχωρεί με την διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την καταγραφή των πραγματικών...

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιανουάριος – Ιούλιος 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν απο τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3)  Νόμος του 2021....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.50 π.μ. Θέμα: Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Χρύσω Σωτηρίου