ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.10 μ.μ.

Θέματα: Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί