ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ.

Θέματα:
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019.
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κυριάκος Αγγελίδης